نمایش 1–15 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

تثبیت جزء 1 (از ابتدای قرآن)

تثبیت جزء 12 (صفحه 222)

تثبیت جزء 12 (صفحه 222)

تثبیت جزء 17 (صفحه 331)

تثبیت جزء 26 (صفحه 482)

تثبیت جزء 26 (صفحه 502)

تثبیت جزء 26 (صفحه 512)

تثبیت جزء 28(صفحه 542)

تثبیت جزء 5 (صفحه 82)

تجوید سطح یک

تجوید عملی

ترتیل نغمه ای

تفسیر جزء 3

حفظ جزء 1 – از ابتدای قرآن

حفظ جزء 1 – صفحه 16