آدرس : مشهد – سعدآباد – میدان صاحب الزمان

جنب مسجد صاحب الزمان-ساختمان شهید هاشمی نژاد

info@pardisrezvan.ir

شماره های تماس :

مشاوره و ارتباط با موسسه : 09019239103

مدیریت : 09151598225

واحد آموزش : 09938134047

واحد بازرگانی: 09155239632