با معرفی دوستانِ حافظِ کل خود ، جایزه بگیرید.

شرایط دریافت جایزه

5/5

اگر دوستان خود را معرفی کنید و آنها در دوره آمادگی دریافت لیسانس حافظان (کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث) ثبت نام کنند(پکیج کامل را خریداری کنند) ، به ازای هر نفر مبلغ 200 هزار تومان جایزه می گیرید.

فقط در نظر داشته باشید که معرفی شدگان نباید از قرآن آموزان موسسه خودمان(پردیس رضوان) باشند.

در صورت معرفی یک حافظ توسط چند نفر ، جایزه به معرفی کننده اول تعلق می گیرد.

معرفی حافظان قرآن

با معرفی حافظان کل قرآن به ما و ثبت نام آنها در دوره آمادگی لیسانس حفاظ ، جایزه بگیرید.
  • ارائه اطلاعات حافظان کل

  • نام حافظ کلشماره تماس حافظ