بسم الله الرحمن الرحیم

امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند:

کمترین حقی که از خدای سبحان برگردن شماست،این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید

روشهای کلیدی در حفظ و مرور آیات مشابه

کلیدهای موفقیت:

۱.راهکارهای جدید:

حافظان میتوانند با خلاقیت و نوآوری راهکارهای متنوع و جدیدی مطابق ذوق و سلیقه ی خود در شباهت ها ایجاد نمایند.

۲.استفاده از تفسیر:

مراجعه به تفسیر،مطالعه شان نزول آیات و دقت در موضوع و پیام آنها،نقش موثری در تشخیص و یاد آوری مشابهات دارد و تا حدود زیادی از اشتباه حافظ پیشگیری میکند.

۳.بررسی شباهت های ضروری:

همه ی موارد شبیه هم نیاز به بررسی و علامت گذاری ندارند. فقط آیه های مشابهی که حافظ درآنها دچار اشکال میشود مورد تاکید خاص و ویژه قرار میگیرند تا از تسلط براصل آیات و سایر محفوظات باز نماند.

۴.رعایت اعتدال:

نبایدذهن را بیش از حد به ایجاد علامت ورمزگذاری مشغول کرد به گونه ای که از حداعتدال خارج شود. همچنین لازم است از قرار دادن رمزهای بیحاصل و خلاف شان قرآن پرهیز شود.

۵.تطبیق و یاد داشت:

تطبیق آیات مشابه بایکدیگر،یادداشت موارد تشابه و تفاوت آنها و مرور این یادداشتها هرچند وقت یکبار درتسلط برآیات موثر خواهد بود.

۶.نوشتن درحاشیه قرآن:

از نوشتن مشابهات در حاشیه و صفحات قرآن پرهیز شودوفقط درصورت اضطرار به نوشتن آدرس مواد ضروری اکتفا گرددوبعد ازتسلط کامل،آنچه نوشته شده پاک شود.

۷. شباهت های عینی:

برای ثبت آیه هایی که عینا تکرار شده اند وهیچ تفاوتی باهم ندارند،مانند آیه۴۷و۱۲۲بقره،موقعیت وجایگاه آنها بخاطر سپرده شود.

۸.تثبیت مشابهات:

تاکید برآیه های مشابه درمباحثه،حضور درمسابقات و آزمون،شرکت در جلسات حفظ و پرسش و پاسخ درتثبیت مشابهات تاثیر گذار است.

۹.استفاده از کتاب معج المفهرس:

استفاده از کتاب معجم المفهرس میتواند در یافتن آدرس و جایگاه آیات مشابه به حافظ کمک کند.همچنین از آنجا که دراین کتاب ها بسیاری از آیه های مشابه درکنار هم و به ترتیب سوره ها نگاشته شده اند، می تواند یاریگر حافظ درتسلط هرچه بیشتر برآیات مشابه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *