اميرمؤمنان علي عليه السّلام مي‎فرمايد:

«قرآن را تلاوت كنيد و آن را به خاطر بسپاريد، زيرا خداوند متعال دلي كه قرآن در آن باشد عذاب نمي‎ كند.

گاهی حافظان قرآن به دلیل نداشتن برنامه ی منظم و ایجاد فاصله های زمانی طولانی بین مرور اجزا ، درمحفوظات خویش دچار آسیب می گردند و تسلط آنها درتلاوت آیات کاهش می یابد؛

این افراد برای ترمیم و بازسازی محفوظات خود لازم است به برنامه ی تثبیت روی آورند.

لازم به ذکر است برنامه ی تثبیت برای کسانی مفید است که تا حدودی آیات را در ذهن دارند؛اما افرادی که قسمتی از محفوظات رابصورت کامل فراموش کرده اند،نیاز به حفظ مجدد دارند.

شیوه تثبیت:

برای انجام تثبیت ابتدا حافظ باید نسبت به میزان تسلط خویش برصفحات حفظ شده آگاهی کامل داشته باشد و بداند چه مقدار از محفوظات همچنان با کیفیت مطلوب در خاطر هستند،کدام قسمت دچار آسیب شده اند و چه صفحاتی به فراموشی سپرده شده و نیاز به حفظ مجدد دارند.

پس از ایجاد این شناخت ، حافظ برنامه ی منظمی برای تثبیت و مرور آیات در نظر می گیرد و میزان صفحاتی را که هر روز اقدام به ترمیم و تثبیت آن می نماید ، تعیین می کند.

برای تثبیت محفوظات بصورت کامل تر و موفق تر ، مطابق این مراحل پیش می رویم:

5/5

مرور هنگام تثبیت:

مرور حفاظ لازم است درسه بخش انجام شود؛ هنگام تثبیت نیز مرور باید درسه بخش انجام گیرد:

۱.مرورآخرین صفحات تثبیت شده؛ حداقل سه بار در شبانه روز

۲.مرور صفحات تثبیت شده ی ده روز گذشته حداقل یکبار در شبانه روز.

۳.مرور همه محفوظات مسلط حداقل دو هفته یکبار.

عوامل موثر در ارتقای تثبیت:

۱.استفاده از قرآن دارای ویژگیهای مناسب برای حفظ

۲.دقت به ترجمه،مفاهیم و تفسیر

۳.ارتباط مداوم با قرآن ، ختم ماهیانه ی آن و استفاده از آیات در گفت و گوها و استدلال ها

۴.یاد داشت اشکالات و مرور آنها در وقت مستقل

۵.شرکت در کلاس ، مباحثه و مسابقات قرآن

برخی از دوره های تثبیت موسسه: