آموزش قرآن کریم بطور کلی جامعه بشریت را تحت تاثیر قرار می دهد. هر اندازه نفس انسان پاکتر باشد این تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود؛ از آنجاکه کودکان فطرت و نفس پاکتری دارند تاثیر آموزش قرآن نیز در آنها افزون تر است. در این پژوهش سعی داریم آثار تعلیم قرآن کریم بر نفس انسان به ویژه کودکان در دوره ابتدایی را مورد مداقه قرار دهیم. آموزش قرآن کریم سه نوع تاثیر بر انسان دارد: تاثیر روحی، تاثیر تربیتی و تاثیر اجتماعی. اولین و اساسی ترین تاثیر قرآن کریم، تاثیر روحی آن است. با مراجعه به قرآن کریم مشخص می گردد که بهداشت روح و روان انسان در سرتاسر آیات و سوره ها مورد توجه قرار گرفته است. آموزه های قرآنی با روح و روان انسان ارتباط تنگاتنگی داشته و راهکارهای مناسبی را در این خصوص به بشر ارایه داده و در صورت حصول ایمان و پذیرش آن آموزه ها، اعتدال روحی در انسان برقرار می گردد. تاثیر تربیتی قرآن کریم در نتیجه تاثیر روحی حاصل می گردد. قرآن کریم تنها کتابی است که اسلوب های تربیتی سودمند را بطور کامل دربردارد. جنبه تربیت عقلی و تربیت اخلاقی مهم ترین جنبه های تربیتی قرآن کریم می باشد. تاثیر اجتماعی قرآن کریم در نتیجه تاثیر روحی و تربیتی حاصل می گردد. بدون شک، هر انسانی که از نظر روحی و تربیتی به درجات عالی دست یابد در جامعه نیز انسان صالحی بوده و صلاح جامعه را بر صلاح خود مقدم می نماید. بهترین راه برای حصول و تثبیت تاثیرات سه گانه فوق بر نفس کودکان، آن است که مدارس به آموزش قرآن کریم اهتمام ویژه ورزند. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *