بسم الله الرحمن الرحیم

بازسازی محفوظات (بخش دوم)

۳.تلاوت آیات از حفظ:

اکنون باید قطعه ی تعیین شده برای تثبیت که چندبار به صورت ترتیل استماع شده است،با تکیه بر حافظه تلاوت شود.برای اینکار حافظ، قطعه ی مورد نظر را از حفظ تلاوت میکند ودر هرقسمتی که دچار مشکل شود ابتدا سعی میکند که خود با اعتماد بر حافظه،آن را به خاطر بیاورد.اگر تلاشش به نتیجه نرسید آنگاه به قرآن مراجعه میکند. این مرحله نیز چند بار تکرار میشودتا بتواند بدون نگاه کردن به قرآن تمام قطعه مورد نظر را کاملا درست قرائت کند.

۴.ارتباط و پیوستگی:

پس از آنکه قطعه اول بصورت کامل ثبت گردید،قطعه ی دوم نیز به همین ترتیب درحافظه بازیابی میشود.سپس قطعه اول و دوم باهم تلاوت میگردند تاارتباط و پیوستگی بین این دو درذهن برقرار شود و بهمین ترتیب تاپایان برنامه ی روزانه پیش میرویم و ارتباط میان صفحات را برقرار مینماییم.

مرور هنگام تثبیت:

همان طورکه درگذشته اشاره شد،مرور حفاظ لازم است درسه بخش انجام شود؛هنگام تثبیت نیز مرور باید درسه بخش انجام گیرد:

۱.مرورآخرین صفحات تثبیت شده؛ حداقل سه بار در شبانه روز

۲.مرور صفحات تثبیت شده ی ده روز گذشته حداقل یکبار در شبانه روز.

۳.مرور همه محفوظات مسلط حداقل دو هفته یکبار.

عوامل موثر در ارتقای تثبیت:

۱.استفاده از قرآن دارای ویژگیهای مناسب برای حفظ؛

۲.دقت به ترجمه،مفاهیم و تفسیر؛

۳.ارتباط مداوم با قرآن،ختم ماهیانه ی آن و استفاده از آیات در گفت و گوها و استدلال ها؛

۴.یاد داشت اشکالات و مرور آنها در وقت مستقل؛

۵.شرکت در کلاس،مباحثه و مسابقات قرآن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *