بسم الله الرحمن الرحیم

روش باز سازی محفوظات (بخش اول)

گاهی حافظان بدلیل نداشتن برنامه ی منظم و ایجاد فاصله های زمانی طولانی بین مرور اجزا، درمحفوظات خویش دچار آسیب میگردند و تسلط آنها درتلاوت آیات کاهش می یابد؛ این افراد برای ترمیم و بازسازی محفوظات خود لازم است به برنامه ی تثبیت روی آورند لازم به ذکر است برنامه ی تثبیت برای کسانی مفید

است که تا حدودی آیات را در ذهن دارند؛اما افرادی که قسمتی از محفوظات رابصورت کامل فراموش کرده اند،نیاز به حفظ مجدد دارند.

تعریف:تثبیت در حفظ به معنای استحکام و استوار سازی آیات در ذهن و ترمیم و بازسازی محفوظات آسیب دیده است؛به گونه ای که اطمینان خاطر از صحت،ثبات و ماندگاری آنها حاصل شود.

شیوه ی تثبیت:

برای انجام تثبیت ابتدا حافظ باید نسبت به میزان تسلط خویش برصفحات حفظ شده آگاهی کامل داشته باشد و بداند چه مقدار از محفوظات همچنان با کیفیت مطلوب در خاطر هستند،کدام قسمت دچار آسیب شده اند و چه صفحاتی به فراموشی سپرده شده و نیاز به حفظ مجدد دارند.پس از ایجاد این شناخت،حافظ برنامه ی منظمی برای تثبیت و مرور آیات در نظر میگیردومیزان صفحاتی را که هرروز اقدام به ترمیم و تثبیت آن مینماید،تعیین میکند.

#امام_صادق علیه السلام میفرمایند:تدبیر و برنامه ریزی در زندگی از جمله وظایف دین داری است.

برای تثبیت محفوظات بصورت کامل تر و موفق ترمطابق این مراحل پیش میرویم:


۱.تقسیم بندی:

ابتدا مقدار صفحات تعیین شده برای تثبیت روزانه به قطعات کوچک تر تقسیم میگردد.این امر موجب آسان تر شدن بازیابی آیات خواهد بود.تا زمانی که تثبیت در هر قطعه بصورت کامل انجان نگرفته است به سراغ تثبیت قطعه ی بعد نمیرویم.

۲.گوش دادن ترتیل:

برای یاآوری بهتر کلمات و آیات تعیین شده برای تثبیت و اطمینان خاطر از صحت تلاوت، ترتیل صفحه ی اول موردنظر برای تثبیت،باتمرکز کامل بررروی کلمات، چند بار شنیده میشود.درهنگام گوش دادن،بانگاه دقیق به قرآن آنچه شنیده میشود با مصحف تطبیق گردد.

البته میتوان برای نتیجه گیری کامل تر پس از چند بار استماع ترتیل،صفحه را یک یا دوبار نیز باصدای متوسط از روی قرآن تلاوت نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *